Shinobi Refle: Senran Kagura coming to Nintendo Switch

Shinobi Refle: Senran Kagura coming to Nintendo Switch